Coxiella burnetii Phase I IgG

$357.00

Host Quantity Applications Species Reactivity Data Sheet  
96 Tests ELISA Coxiella burnetiiPhase I